-32 BMX JAM (ChristmasSkatepark/RoyalBikeShop)

Winnipeg BMX Jam put on by Christmas Skatepark and Royal Bike Shop.